Close

PREUS LLOGUER DE PISTES DE
TENNIS I PÀDEL / PREUS LLUM

1 HORA PISTA POLIESPORTIVA (mini tennis, frontó, fubol)

20€



1 HORA TENNIS TERRA BATUDA

18€



1'30 HORA TENNIS DOBLES TERRA BATUDA

21€

1 HORA TENNIS QUICK

16€




1 HORA PISTA PÀDEL

16€ Temp. Baixa

18€ Temp. Alta




1'30 HORA PISTA PÀDEL

24€ Temp. Baixa

26€ Temp. Alta




1 HORA LLUM PISTA PÀDEL O TENNIS

5€




1 HORA LLUM PISTA POLIESPORTIVA

6€