PREUS LLOGUER DE PISTES
DE TENNIS I PÀDEL / PREUS LLUM

1 HORA PISTA POLIESPORTIVA (mini tennis, frontó, fubol)

20€

 

1 HORA TENNIS TERRA BATUDA

18€

 

1'30 HORA TENNIS DOBLES TERRA BATUDA

21€

 

1 HORA TENNIS QUICK

16€

 

1 HORA PISTA PÀDEL

16€ Temp. Baixa

18€ Temp. Alta

 

 

1'30 HORA PISTA PÀDEL

24€ Temp. Baixa

26€ Temp. Alta

 

 

1 HORA LLUM PISTA PÀDEL O TENNIS

5€

 

1 HORA LLUM PISTA POLIESPORTIVA

6€