PREUS LLOGUER DE PISTES
DE TENNIS I PÀDEL / PREUS LLUM

PREUS PISTES

Temporada Baixa (1 d’octubre al 23 de juny)
Temporada Alta (24 de juny al 30 de setembre)

1 HORA PISTA PÀDEL

16€ Temp. Baixa

18€ Temp. Alta

 

 

1 HORA TENNIS TERRA BATUDA

18€

 

1 HORA TENNIS QUICK

16€

 

1 HORA PISTA POLIESPORTIVA (mini tennis I fÚTbol)

20€ Temp. Baixa

 

1'30 HORA PISTA PÀDEL

24€ Temp. Baixa

26€ Temp. Alta

 

 

1'30 HORA TENNIS dobles

21€

 

 

1 HORA FRONTÓ

6€ Temp. Baixa

 

CONVIDATS SOCIS

PISTA TENNIS

Quick/ terra batuda

6€

 

PISTA TENNIS

dobles

6€

 

PREUS LLUM

1 HORA LLUM PISTA DE TENNIS/ PÀDEL

4€

 

1 HORA LLUM PISTA POLIESPORTIVA

6€