PREUS PISCINA

PASSIS DIARIS

ADULT

Dia complet  7€
½ dia  4€
Diari família 1 adult 12€
Diari família 2 adults 15€
Convidat soci adult   2€ 
Convidat soci gratuït/ 1 cop mes

 

ADULT

Dia complet  7€
½ dia  4€
Diari família 1 adult 12€
Diari família 2 adults 15€
Convidat soci adult   2€ 
Convidat soci gratuït/ 1 cop mes

 

PASSIS SETMANALS

ADULT

Abonament 75€
Abonament família 150€
Familiar soci 30€

 

ADULT

Abonament 30
Familiar soci -18 8€

 

PASSIS TEMPORADA

ADULT

Abonament 120€
Familiar soci 55€
Abon.  família  fins 4 pers. 200€
Abon. família + de 4 pers. 250€

 

ADULT

Abonament total 5€
Familiar soci -18 25€

 

HAMACA

SOCI

Gratuïta

NO SOCI

Hamaca nova: 6 euros
Hamaca vella: 3 euros

Festes aniversari/Tickets indiv. 2€