Close

PREUS PISCINA

PASSIS DIARIS

ADULT

Dia complet  7€
½ dia  4€
Diari família 1 adult 12€
Diari família 2 adults 15€
Convidat soci adult   2€ 
Convidat soci gratuït/ 1 cop mes

INFANTIL

Dia complert 4€
½  dia 2€
Fill soci / net gratuït
Convidat soci infantil  2€

PASSIS SETMANALS

ADULT

Abonament 25€
Abonament família 50€
Familiar soci 18€

INFANTIL

Abonament 10€
Familiar soci -18 18€

PASSIS MENSUALS

ADULT

Abonament 75€
Abonament família 150€
Familiar soci 30€

INFANTIL

Abonament 30
Familiar soci -18 8€

PASSIS TEMPORADA

ADULT

Abonament 120€
Familiar soci 55€
Abon.  família  fins 4 pers. 200€
Abon. família + de 4 pers. 250€

INFANTIL

Abonament total 5€
Familiar soci -18 25€

HAMACA

SOCI

Gratuïta

NO SOCI

Hamaca nova: 6 euros
Hamaca vella: 3 euros


Festes aniversari/Tickets indiv. 2€